Otsused ja määrused


Kõik Haanja Vallavolikogu kehtivad määrused on leitavad RIIGI TEATAJAST.