Haanja vald

2013.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimised:

Haanja Vallavolikogu esimehe valimine

Haanja valla valimiskomisjoni otsus "Haanja Vallavolikogu liikmete registreerimine"

Haanja valla valimiskomisjoni otsus "Haanja Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Haanja valla valimiskomisjoni otsus "Haanja Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine"

Vaata esialgseid valimistulemusi siin.

 

Rõuge Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017. a kell 15.00 Rõuge rahvamajas aadressil Rõuge alevik Metsa tn 1.

Päevakorra projekt:

1. Rõuge Vallavolikogu esimehe valimine.

2. Rõuge Vallavolikogu aseesimehe valimine.

3. Haanja Vallavalitsuse, Misso Vallavalitsuse, Mõniste Vallavalitsuse, Rõuge Vallavalitsuse  ja Varstu Vallavalitsuse lahkumispalve.

Mare Tiivoja

Rõuge valla valimiskomisjoni esimees

Jaoskonnakomisjonide toimingud ümbrikega:
Haanja valimisjaoskonnas nr 1 aadressil Võru tee 15, Haanja küla 18.oktoobril 2013.a kell 18.30
Ruusmäe valimisjaoskonnas nr 2 aadressil Mäe tee 2, Ruusmäe küla 18.oktoobril 2013.a kell 19.00.

Hääletamissedelite ülelugemist alustab valla valimiskomisjon 21.oktoobril 2013.a kell 10.00 Haanja Vallavalitsuse II korruse saalis aadressil Võru tee 15, Haanja küla, Haanja vald.

Haanja valla valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekirja kinnitamine

Valimisliidu HAANJAMAA registreerimine

Valimisliidu Kogukond registreerimine

Haanja valla valimiskomisjoni tööaeg

Valimisjaoskondade moodustamine

Valimiskomisjoni asukoha määramine

2013.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete määramine

2013.a valitava Haanja Vallavolikogu liikmete arvu määramine

2013.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valimisringkondade moodustamine ja mandaatide määramine
 

Vabariigi valimiskomisjoni koduleht