Haanja vald

KOV VOLIKOGU VALIMISED 2017
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

Vallavolikogusse kandideerimine:
Vallavolikogu liikmeks võib kandideerida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (so 05.09.2017) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub 1. augusti 2017 rahvastikuregistri seisuga Haanja vallas. Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul. Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel ja valimisliitudel. Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada valla valimiskomisjonile kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega. Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse.
Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

Dokumentide vastuvõtt algab 16.08.2017 ja kestab kuni 05.09.2017 kella 18.00-ni.

Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1- 1/17/296 on moodustatud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiseks viis valmisringkonda:

1.1. Haanja valla territooriumil viie (5) mandaadiline valimisringkond nr 1;
1.2. Misso valla territooriumil (välja arvatud Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi, Toodsi külad) kolme (3) mandaadiline valimisringkond nr 2;
1.3. Mõniste valla territooriumil nelja (4) mandaadiline valimisringkond nr 3;
1.4. Rõuge valla territooriumil kümne (10) mandaadiline valimisringkond nr 4;
1.5. Varstu valla territooriumil viie (5) mandaadiline valimisringkond nr 5.

Sama korraldusega on valimiskomisjoni asukohaks määratud Rõuge vallamaja, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald.

Võru maavanema 13.07.2017 korraldusega nr 1-1/17/300 on moodustatud valimisjaoskonnad Rõuge Vallavolikogu valimiseks. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub Haanja vallamajas aadressil Haanja küla, Haanja vald, Võru maakond; valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub Haanja Vallavalitsuse ruumides Ruusmäel aadressil Ruusmäe küla, Haanja vald, Võru maakond. 

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimisringkondade ja valimisjaoskondade piirid ning asukohad  ja 

Haanja valla valimisringkond ja valimisjaoskonnad

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon on moodustatud koosseisus: Hille-Reet Sisas, Kaire Trumm, Eve Mändmaa, Mare Tiivoja, Maia Paas, Aita Schmidt, asendusliikmed Tiia Kukk ja Juss Torp. Haanja Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 13. Valimiskomisjoni esimees on Mare Tiivoja ning aseesimees Eve Mändmaa.

Valimiskomisjon asub tööle 16. augustil kell 14.

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkondade moodustamine - Haanja Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 12

 

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus Rõuge valla valimiskomisjoni esimehe valimine 

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus Rõuge valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus Rõuge valla valimiskomisjoni tööaja määramine

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 1

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 2

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 3

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 4

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 5

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 6

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 7

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 8

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 4

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 5

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 6

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 7

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 8

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 9

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 10

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 11

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 12

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 13

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 14

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus nr 15

 

 

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge vallavolikogu valimisteks esitati valimiskomisjonile registreerimiseks kokku 184 kandidaati. Eesti Keskerakond esitas 23, Eesti Konservatiivne Rahvaerakod 18, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 72, Kõrgemaa valimisliit 11 ja Valimisliit Meie Vald esitas 60 kandidaati. Üksikkandidaate ei esitatud. 7. septembril võttis üks kandidaat oma kandideerimisavalduse tagasi.

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 10.09.2017 nr 17-6 10. septembril toimus liisuheitmine, mille tulemusena registreeriti kandidaadid. Registreeritud kandidaatide nimekirjad on üleval Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel https://www.valimised.ee/et.

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-8 Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-9 Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus 20.10.2017 nr 17-10 Rõuge Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

 

Eelhääletamisest

Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1- 1/17/296 on moodustatud Rõuge valla volikogu valimisteks Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas kokku kuus valimisjaoskonda, millest nr 1 asub Haanjas, nr 2 Ruusmäel, nr 3 Missos, nr 4 Mõnistes, nr 5 Rõuges ja nr 6 Varstus. Eelhääletamine toimub  valimisjaoskondades  nr 1,2,3,4,5 ja 6. Ruusmäel asuvas valimisjaoskonnas nr 2 väljaspool elukohta hääletamist ei toimu.

Valimiste päeval, 15. oktoobril on avatud kõik kuus jaoskonda ja siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Info Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised-2017  

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjoni koosseis:

Valimiskomisjoni esimees Mare Tiivoja 

Valimiskomisjoni aseesimees Eve Mändmaa 

Komisjoni liikmed: Hille-Reet Sisas, Kaire Trumm, Maia Paas  ja  Aita Schmidt, asendusliikmed Tiia Kukk ja Juss Torp. 

Malle Visseli volitused valla valimiskomisjoni liikmena on ennetähtaegselt lõppenud seoses tema kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandidaadiks registreerimiseks esitamisega.