Haanja vald

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

KOV VOLIKOGU VALIMISED 2017
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

Vallavolikogusse kandideerimine:
Vallavolikogu liikmeks võib kandideerida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (so 05.09.2017) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub 1. augusti 2017 rahvastikuregistri seisuga Haanja vallas. Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul. Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel ja valimisliitudel. Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada valla valimiskomisjonile kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega. Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse.
Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

Dokumentide vastuvõtt algab 16.08.2017 ja kestab kuni 05.09.2017 kella 18.00-ni.

Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1- 1/17/296 on moodustatud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiseks viis valmisringkonda:

1.1. Haanja valla territooriumil viie (5) mandaadiline valimisringkond nr 1;
1.2. Misso valla territooriumil (välja arvatud Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi, Toodsi külad) kolme (3) mandaadiline valimisringkond nr 2;
1.3. Mõniste valla territooriumil nelja (4) mandaadiline valimisringkond nr 3;
1.4. Rõuge valla territooriumil kümne (10) mandaadiline valimisringkond nr 4;
1.5. Varstu valla territooriumil viie (5) mandaadiline valimisringkond nr 5.

Sama korraldusega on valimiskomisjoni asukohaks määratud Rõuge vallamaja, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald.

Võru maavanema 13.07.2017 korraldusega nr 1-1/17/300 on moodustatud valimisjaoskonnad Rõuge Vallavolikogu valimiseks. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub Haanja vallamajas aadressil Haanja küla, Haanja vald, Võru maakond; valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub Haanja Vallavalitsuse ruumides Ruusmäel aadressil Ruusmäe küla, Haanja vald, Võru maakond. 

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimisringkondade ja valimisjaoskondade piirid ning asukohad  ja 

Haanja valla valimisringkond ja valimisjaoskonnad

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon on moodustatud koosseisus: Hille-Reet Sisas, Kaire Trumm, Eve Mändmaa, Mare Tiivoja, Maia Paas, Malle Vissel, Aita Schmidt, asendusliikmed Tiia Kukk ja Juss Torp. Haanja Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 13. Valimiskomisjoni esimees on Mare Tiivoja ning aseesimees Eve Mändmaa.

Valimiskomisjon asub tööle 16. augustil kell 14.

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkondade moodustamine - Haanja Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 12

 

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus Rõuge valla valimiskomisjoni esimehe valimine 

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus Rõuge valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Rõuge valla valimiskomisjoni otsus Rõuge valla valimiskomisjoni tööaja määramine

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 1

Rõuge valla valimiskomisjoni protokoll nr 2