Haanja vald

Haanja Vallavolikogu 05.10.2017 määrusega nr 11 võeti vastu Haanja valla arengukava tegevuskava 2015-2021 uus redaktsioon.  Haanja valla arengukava 2014-2022 koos tegevuskavaga.

Haanja Vallavolikogu 22.09.2016 määrusega nr 21 võeti vastu täeindatud Haanja valla arengukava 2014-2022 ja tegevuskava uus redaktsioon.  Haanja valla arengukava 2014-2022 koos tegevuskavaga

Haanja Vallavolikogu 08.10.2015 määrusega nr 25 võeti vastu täeindatud Haanja valla arengukava 2014-2022 ja arengukava tegevuskava 2015-2019. Haanja valla arengukava 2014-2022 koos tegevuskavaga

 Haanja Vallavolikogu 09.10.2014 määrusega nr 16 kinnitati Haanja valla arengukava aastateks 2014-2022.

Haanja valla arengukava 2014-2022

 

Haanja Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 12 kinnitati Haanja valla arengukava aastateks 2011-2019. Haanja valla arengukava 2011-2019

Haanja valla arengukava tegevuskava aastateks 2012-2017 (pdf), eelarvestrateegia 2013-2017(pdf) ja tegevuskava ülevaatamise protsess (pdf)

Haanja valla arengukava tegevuskava aastateks  2012-2016 (pdf), eelarvestrateegia (pdf) ja tegevuskava täiendamise protsess (pdf)

Arengukava lisad: 

 Haanja valla arengukava 2005-2014

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD, UURINGUD, PROJEKTID JM


Haanja valla energiamajanduse arengukava

Haanja valla turismi arengukava aastani 2014  

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse edasiarendamise projekt

Rogosi mõisa arenduskontseptsioon

 

Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020

Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2011-2023 (Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 muudatus)

Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026

 Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020

Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2010-2014

Potentsiaalsete tööstusalade ja multifunktsionaalsete keskuste uuring Antsla, Haanja, Rõuge, Urvaste ja Vastseliina valdades

 

 

Haanja Vallavolikogu 09.10.2014.a määrusega nr 18 kinnitati Haanja valla terviseprofiil 2010-2018.

Haanja Valla terviseprofiil 2010-2018

Haanja valla terviseprofiil