Haanja vald

Haanja valla dokumendiregister - Amphora 

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, mida peetakse asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ning neile juurdepääsu tagamiseks.
Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik vaadelda dokumente nii teema- kui kaustapõhiselt. Samuti on võimalik otsida dokumente ning kirju kasutades selleks erinevaid detailotsinguvorme või üldotsingut. Vaata ka dokumendiregistri kasutusjuhendit.


Haanja valla õigusaktid - Riigi Teataja

Kõik olulised Haanja valla õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teatajast:


Haanja valla ametnike palgaandmed - Avaliku teenistuse veeb

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse  § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.
Eelnevate aastate palgaandmed: 2014 ; 2013 ; 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008

Hetkel andmed puuduvad.