Haanja vald
  -Haanja valla 2016. a esimene lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2016. a teine lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2016. a kolmas lisaeelarve ; Lisa
 
 
  -Haanja valla 2015. a esimene lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2015. a teine lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2015. a kolmas lisaeelarve ; Lisa
 
 
2014
  -Haanja valla 2014. a esimene lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2014. a teine lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2014. a kolmas lisaeelarve ; Lisa
 
 
2013
Haanja valla 2013. aasta eelarve
  -Väljavõte Haanja Vallavolikogu 21.02.2013 protokollist nr 2
  -Haanja valla 2013. a esimene lisaeelarve
  -Haanja valla 2013. a teine lisaeelarve ; Lisa
  -Haanja valla 2013. a kolmas lisaeelarve ; Lisa
 
 
2012
Haanja valla 2012. aasta eelarve
  -Väljavõte Haanja Vallavolikogu 16.02.2012 protokollist nr 2
  -Haanja valla 2012. a esimene lisaeelarve
  -Haanja valla 2012. a teine lisaeelarve
  -Haanja valla 2012. a kolmas lisaeelarve ; Lisa
 
 
Haanja valla 2011. aasta eelarve

Haanja valla 2010.aasta eelarve

Haanja valla 2009. aasta eelarve.

Haanja valla 2008. aasta tulude eelarve.
Haanja valla 2008. aasta kulude eelarve

Haanja valla 2007. aasta tulude eelarve 
Haanja valla 2007. aasta kulude eelarve

 

Eelarve dokumendid