Info ettevõtjatele

Lugupeetud ettevõtjad!

Kui te soovite oma e-posti aadressile saada infot erinevate ettevõtlusalaste koolituste, teabepäevade, rahastusvõimaluste, projektitähtaegade või muu seesuguse kohta, palun võtke ühendust e-posti aadressil tiia@haanja.ee .

 Ettevõtjad, kes soovivad ka oma ettevõtte info avaldamist kodulehel, palun sellest teada anda e-posti aadressil tiia@haanja.ee .

LOE PIKEMALT VALLA ETTEVÕTLUSEST JA TÖÖHÕIVEST,  TEEDEVÕRGUST 

JA ÜHISTRANSPORDIST ja TEHNILISEST INFRASRUKTUURIST

 • ETTEVÕTJATE JÄRGMINE TASUTA NÕUSTAMINE iga kuu kolmandal neljapäeval kell 9-12. Nõustamine toimub ainult eelregistreerimisega. Kui kliente nõustamisele ei ole registreerunud, siis nõustamine jääb ära. Lisainfo: Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post:  ivi@vaa.ee

 

KASULIKUD LINGID ETTEVÕTJATELE:

Võrumaa Arenguagentuur www.vaa.ee

Võrumaa Arenguagentuuri infokirjad www.haanja.ee/infokiri 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi leht ettevõtjatele www.mkm.ee/326149/

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) www.eas.ee/

Majandustegevuse register mtr.mkm.ee/

Tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele. www.tradewithestonia.com on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt loodud teenus Eesti ettevõtetele, eesmärgiga luua uusi ekspordisuhteid Eesti ettevõtetele. Antud portaal on väga hea kanal tutvustamaks oma tooteid/teenuseid välisriikide ettevõtjatele ning see on mõeldud kõikidele ettevõtetele, kes ekspordivad või plaanivad seda tulevikus teha. http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/trade-with-estonia -juhendmaterjalid http://www.tradewithestonia.com/ - registreerimine Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili täitmine on TASUTA.

 

Nupuke ettevõtetele

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.eeADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. Vaata lähemalt aadressil www.adapter.ee


Toetusvõimalused ettevõtjatele

Alustavatele ettevõtjatele  

Tegutsevale ettevõtjatele

Võrumaa Arenguagentuur pakub:

Alustavale ettevõtjale  TASUTA nõustamist järgnevates küsimustes:

 • Ettevõtte alustamine. Sobivaima ettevõtlusvormi valik;
 • Ettevõtte elektrooniline asutamise nõustamine;
 • Äriidee hindamine;
 • Äriplaani ja finantsprognooside koostamise nõustamine;
 • Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine;
 • Maksud ja aruandlus ettevõttes;
 • Turundus ja müük ettevõttes;
 • Ettevõtte juhtimise alane nõustamine;
 • Personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine;
 • Abi koostööpartnerite leidmisel.

Tegutsevale ettevõtjale kuni 4 tunni ulatuses TASUTA nõustamist järgmistes küsimustes:

 • Ettevõtte kitsaskohtade hindamine ja likvideerimise nõustamine;
 • Ettevõtte arendusplaanide elluviimise nõustamine;
 • Riiklike toetusprogrammide alane nõustamine;
 • Äriplaani koostamise ja elluviimise nõustamine;
 • Projektitaotluste koostamise alane nõustamine;
 • Abi koostööpartnerite leidmisel;
 • Abi ettevõtja jaoks sobiliku ärikonsultandi leidmisel.

 MTÜ konsultant Margit Lukka annab tasuta nõu kuni 5 tunni ulatuses järgmistes küsimustes:

 • Ühingute asutamine, sh põhikirja koostamine ja registreerimine;
 • MTÜ/SA strateegia ja tegevuskava koostamine;
 • MTÜ/SA tegevuse finantseerimine;
 • MTÜ/SA maksustamine ja aruandlus;
 • MTÜ/SA lepingute sõlmimise nõustamine;
 • Projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega;
 • Abi projekti elluviimiseks sobiva rahastamisallika leidmisel;
 • Projektitaotluste koostamise, projekti juhtimise ja aruandluse nõustamine;
 • Abi koostööpartnerite leidmisel.
 • Kontakt: Margit Lukka, e-post margit@vaa.ee, tel 525 1750

Esmane infopäring mistahes küsimuses on ettevõtjale tasuta. Lisainfo: Ivi  Martens, ettevõtluskonsultant ,tel 786 8367, 5349 7303, e-post: ivi@vaa.e 

Toetust on võimalik taotleda erinevates fondidest, millede kohta leiab infot EAS kodulehelt:  easbaas.5dvision.ee/index.php