Haanja vald

Kas Haanja vald ei jaga oma pisikestele hõbelusikaid ?

Autor: Mari
Autor Tekst
22.03.2011 13:19
Maie Kalnapenkis, sots.töötaja
Alates 01.märtsist 2011.a on sünnitoetus Haanja vallas 448 eurot, mis makstakse välja kolme tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest osadena alljärgnevalt:
192 eurot vanemale või eestkostjale pärast lapse sünni registreerimist;
128 eurot vanemale või eestkostjale lapse 1,5 aastaseks saamisel;
128 eurot vanemale või eestkostjale lapse 3 aastaseks saamisel.
Sünnitoetust on õigus taotleda ühel vanemal või eestkostjal, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on lapse sünnile eelnenud ühe aasta jooksul olnud Haanja vald ning lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Haanja vald. Toetuse taotlemise õigus on lapse 1,5 ja 3 aastaseks saamisel tingimusel, et lapse ja ühe vanema või eestkostja elukoha aadressiks on jätkuvalt Haanja vald.
(Haanja Vallavolikogu määrus 17.veebruar 2011 nr 7)
21.03.2011 11:28
????
Kas Haanja vallas on ikka sünnitoetus 7000.-krooni ja kas see maksatakse kohe kätte,või osade kauppa?
10.03.2008 08:34
???
Hõbelusikaid ei peakski vald jagama, ristivanemad tõid mu lastele hõbelusikad...
Aga minu arvates on äärmiselt positiivne see, et sünnitoetus nüüd 7000.- ja makstakse kohe.
07.03.2008 10:25
Hille-Reet Sisas, vallasekretär
Haanja vallas makstakse 2008.a. ühekordselt sünnitoetust 7 000.00 krooni lapse kohta.
Hõbelusika jagamise traditsiooni Haanja vallas sündinud lastele ei ole, kuid esitatud ettepanekut kindlasti arutame.
03.03.2008 23:14
Mari
Kui ei siis miks ?

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi