Haanja vald

Kergliiklustee

Autor: Vallaelanik
Kas Haanja - Võru suunal on plaanis kergliiklustee ehitamine ? Kõndijaid ja trnnitegijaid on palju ja oleks ilmselt palju ka neid kes sooviksid kergliiklusteed,kuna see oleks turvalisem nii lastele kui ka suurtele kes harrastavad ennast liigutada.On see ültse mõeldav? Lugesin et riik eraldas rahasid selleks ja kirjutatakse ka hulgaliselt projekte.Võrumaalt oli ainult Lava vald kirjas,kas ka meie vallal on see võimalik ja oma elanikele kes harrastavad sprti teha natuke turvalisemat liiklemist võimaldada?
Autor Tekst
10.04.2015 16:55
Haanja Vallavalitsus
Haanja vald on Puiga-Haanja kergliiklustee teemat käsitlenud maakonna kergliiklusteede teemaplaneeringus. Planeeringus on toodud välja vajadus kergliiklustee rajamiseks, ühendamaks Võru linna ja Haanja küla. Üheks määravaks põhjuseks on toodud võimalus turvaliselt liigelda Võru linnast Haanja Puhke-ja spordikeskusse ja tagasi.
2014.aasta aprillis kohtusin Maanteeameti peadirektoriga ning arutasime eelnimetatud teema lahenduse võimalusi. Juunis 2014 tegi Haanja Vallavalitsus Maanteeametile kirjaliku taotluse kergliiklustee rajamiseks Puiga ja Haanja vahele. Lisaks sellele on Haanja vald taotlenud kergliiklusteede rajamist Haanja ja Ruusmäe külasse ning esitanud taotluse Ruusmäe küla kergliiklustee rajamiseks kegliiklusteede programmile 2014.aasta lõpus. Kahjuks oleme saanud nendele taotlustele eitavad vastused.
Hetkel on Maanteeameti seisukoht kergliiklusteede rajamise küsimuses järgmine: Kergliiklusteed rajatakse maantee kõrvale , kui eelnevalt on inimeste liikumine sõidutee ääres 200 – 250 inimest ööpäevas, igapäevaselt kevadest hilissügiseni. Lisaks sellele arvesse võetakse ka sõidukite liiklusintensiivsus maanteel ning see peaks olema üle 1000 sõiduki ööpäevas. Määravaks on inimeste liikumine sõidutee ääres.
Kose-Käbli teel sõidukite liikumise intensiivsus on Kasaritsa-Haanja-risttee lõigul 710 sõidukit ööpäevas, Haanja-risttee ja Haanja küla vahelisel teelõigul 348 sõidukit ööpäevas 2014.aasta loenduse alusel.
Loomulik on, et jätkame ka edaspidi taotluste esitamist nii Maanteeametile ja ka sobivatesse programmidesse, et saada raha kergliiklusteede ehitamiseks.
Samuti võtame arvesse teie ettepanekud Haanja-Kurgjärve kergliiklustee osas ning ootame ka edaspidi teilt ettepanekuid eelnimetatud teema kohta.
Seni aga soovin kõigile ohutut ja turvalist liiklemist.

Juri Gotmans
Vallavanem
07.04.2015 16:28
milleks?
Jah ja mille jaoks on kurgjärveni valgustid asfaldil kui need ei põle!!? Eriti talvel kui on pime aeg ja tahaks peale tööd kõndima,ma ju ei lähe ometi suusaradade peale kõndima? Vald hoiab sellekoha pealt tavarahva jaoks väga kokku.ainult sportlaste peale mõeldakse. Ja see oleks väga hea idee ju kui võrdni oleks kõnnitee.saaks tõesti suvistest sportlastest lahti kes sõidavad auto teel
04.04.2015 15:07
Mis sest...
Mis sest kasu on kui töölised peale tööd tahavad khh kõndida aga pimeduses nagu seda ei tee,sealsamas lumi on läinud aga suusaradadel ikka tuled lõõmavad.Kas siis saab rääkida kokkuhoiust või!!!???
Ja kuidas sa seal kõnnid kui praegugi on tee enamjaolt lumine ja jäine.Aga jhh,kes tahab toriseda see ikka toriseb.....
Ja vald panustab ju ikka sportlastele metsasisse pigem kui omale rahvale.
02.04.2015 21:41
Kurgjärve suunal
Kurgjärve suunal ju on olemas rada. Palju seal kasutajaid on? Ikka sõidetakse maanteel.
31.03.2015 19:31
///
Toetan ka seda kuna ise paterdan aeg-ajalt ja kui ikka mõni auto mööda sõidab ja kivrahe kintsudesse saad,pole sugugi meeldiv.Loodan väga,et vallavanem seda kuulda võtab ja oma rahvale headmeelt pakub.Suusarajad on ju märjad kevadel ja kui sinna saab teha kergliiklustee ,miks siis mitte Haanjast Võru suunal seda teha.
31.03.2015 11:38
poolt
See oleks üks mõistlik otsus,kui selline asi teostuks. Kõrini on juba nendest rullitajatest kes suvel keset sõiduteed sõidavad ja veel mitmekesi ning autojuhid vaadaku kuidas mööda saab,ega enne vist ei muutu kui mõni alla on aetud. Kahtlen muidugi et vald seda ajama hakkab,mingisugunegi vabadus leitakse selleks kindlasti!

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi