Foorum

e-kaasamine Haanjas

Autor: Kristina
Lugupeetud kodanikuühenduse esindaja/aktiivne kodanik!
Palume Teil täita küsimustik projekti „e-Kaasamine kohalikes omavalitsustes“ raames. Küsimustikku on võimalik täita e-Riigi Akadeemia veebilehel aadressil http://www.ega.ee/et/e-Demokraatia/e-Osalus/kysimustik1.
Vastamise tähtaeg on 23. veebruar 2009.
Teie vastused aitavad paremini mõista kodanike e-kaasamise probleeme Eesti kohalikes omavalitsustes, leida üles parimad näited ning koostada selle põhjal soovitused kohaliku e-demokraatia elavdamiseks.
Tänan Teid siiralt ette küsimustiku täitmise eest!
Kui olete huvitatud osalemisest virtuaalse võrgustiku tegevuses, mille kavatseme ellu kutsuda kohaliku e-kaasamise olukorra ja võimaluste üle arutamiseks ja vastava juhendmaterjali ettevalmistamiseks, siis palun täitke e-Riigi Akadeemia veebilehel olev registreerimisvorm (http://www.ega.ee/et/registreerimine/eKKO)
Projektimeeskonna nimel, Projektijuht Kristina Reinsalu, e-Riigi Akadeemia KOV programmi direktor, kristina.reinsalu@ega.ee, tel. 5281392
Projekti teostab e-Riigi Akadeemia, partneritena on kaasatud Siseministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Külaliikumine Kodukant. Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel ja kaasrahastab Siseministeerium.
Autor Tekst
13.02.2009 16:56
Kristina
Lugupeetud kodanikuühenduse esindaja/aktiivne kodanik!

Palume Teil täita küsimustik projekti „e-Kaasamine kohalikes omavalitsustes“ raames. Küsimustikku on võimalik täita e-Riigi Akadeemia veebilehel aadressil http://www.ega.ee/et/e-Demokraatia/e-Osalus/kysimustik1.

Vastamise tähtaeg on 23. veebruar 2009.

Teie vastused aitavad paremini mõista kodanike e-kaasamise probleeme Eesti kohalikes omavalitsustes, leida üles parimad näited ning koostada selle põhjal soovitused kohaliku e-demokraatia elavdamiseks.

Tänan Teid siiralt ette küsimustiku täitmise eest!

Kui olete huvitatud osalemisest virtuaalse võrgustiku tegevuses, mille kavatseme ellu kutsuda kohaliku e-kaasamise olukorra ja võimaluste üle arutamiseks ja vastava juhendmaterjali ettevalmistamiseks, siis palun täitke e-Riigi Akadeemia veebilehel olev registreerimisvorm (http://www.ega.ee/et/registreerimine/eKKO)

Projektimeeskonna nimel, Projektijuht Kristina Reinsalu, e-Riigi Akadeemia KOV programmi direktor, kristina.reinsalu@ega.ee, tel. 5281392

Projekti teostab e-Riigi Akadeemia, partneritena on kaasatud Siseministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Külaliikumine Kodukant. Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel ja kaasrahastab Siseministeerium.

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi