Haanja vald

haanja valla lasteaia juurdeehitus

Autor: elanik
Tahaksin näha väga haanja lasteaeda mis ehitatakse 5,5 miljoni krooniga olemasolevasse majasse.Valla osalus on jälle miljon krooni,kuigi samas on vald ennast juba lõhki laenanud!omad inimesed on töötud ja ka varsti kodutud kui nii jätkub!Ma saan aru,et ka selliseid asju on vaja,aga kas mitte mõistuse piires ja vastavalt maksumusele?
Autor Tekst
15.09.2010 22:15
Tiugu
Armsad inimesed, jätke järele! Rõõmustagem ikka selle üle, kui midagi ilusat valmib. Muidugi võib vigu veelgi loetleda, nt ka lasteaialaste lõunaund võib koolisumin häirida jne, jne. Aga ka linna lasteaedadesse kostub liilklusmürin, ka kodus võib koer keset ööd haukuma hakata... 40 ruutmeetrit lapse kohta? No peab siis just aiaga piirama, saab ju metsa jalutama minna, staadionil joosta-mängida jne. Ega need lapsed väga tahagi aia sees passida.
03.09.2010 21:52
X
Kus on lasteaia turvalisus. Kus on aed kui selline 40 ruutmeetrit lapse kohta ,aiaga piiratud, uks avaneb aeda, kus on tagavaraväljapääs, kas katusele? ja veel muud. Haanjas pole ühtki, kes lasteaiandust jagaks, aga kõik kaagutavad.
01.09.2010 16:53
Lasteaialapsed
on nüüd õnnega koos. Selliseid tingimusi ja võimalusi, nagu nüüd neil on, pole nad varem tunda saanud. Palju rõõme uutes ruumides nii lastele, vanematele kui ka kasvatajatele!
19.08.2010 22:14
x-le
loe palun vallavanema vastus veelkord läbi. Praegu on kahes korteris, aga uuus ehitatakse koolimaja juurdeehitusena. Ja pealegi, ma loodan, et sellest saab ka üks asutus nö lasteaed-põhikool.
19.08.2010 14:31
X
Sellega üritavad nad päästa kooli ja õigustada selle eksistentsi, selle asemel, et maaelu arendada ja kui maal on elu on ka kool ja lasteaed omal kohal . Tahaks ise ka näha seda kahte tuba, mille maksumus on 5,5 milj.Selle raha eest ehitaks korralik haanjamaalane juba 3 maja.Oh ajad,oh kombed!
09.03.2010 21:43
Milvi
Kunagisele kandidaadile: Millisest päris oma majast käib jutt? Koolimajapealne ju?
02.03.2010 22:01
Kunagine juhatajakandidaat
Mul on väga hea meel, et lõpuks on jõutud lasteaia päris oma maja ehituseni. Lõpetasin 1987.a kõrgkooli ning siis pakkus Võru haridusosakond mulle Haanja lastepäevakodu juhataja kohta sõnadega, et kohe-kohe hakatakse uut lasteaeda ehitama. Tookord otsustasin juba valmis asutuse kasuks, aga õnneks on see "kohe-kohe" tõesti Haanjasse pärale jõudnud! Edu teile, oma maja on ikka oma maja, mitte ümberehitatud korter.
15.02.2010 16:36
Vallavanem
Haanja lasteaia ehitus kavandatakse Haanja koolimaja söökla teisele korrusele ca 300 m2 . Tänaseks on läbi viidud ehituse riigihange ja tööde maksumuseks on 4,6 miljonit krooni, sellest valla osalus 15%, mis on 690 000 krooni , sellele lisandub sisustus ca 0,4 miljonit krooni, sellest valla osalus 15%, mis on 60 000 krooni.

Haanja lasteaed asub hetkel Haanjas 12 korterilises elamus kahe ja kolmetoalises korteris. Haanja vallale on tervisekaitse ja päästeamet juhtinud aastaid tähelepanu, et ruumid ei vasta koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuetele.

Planeeritud ehitustööd sisaldavad lisaks lasteaia ehitusele ka lasteaia mänguväljaku ehitust koolimaja kõrvale, katlamaja juurdeehitust, ehitatakse välja maaküttesüsteem, mis võimaldav paindlikumalt kasutada erinevaid kütteallikaid, kergekütteõli, maasoojust/elektrit lähtuvalt energiaallikate hinnale turul. Lisaks renoveeritakse koolimaja küttesüsteem ning laiendatakse koolimaja garaaž. Eelnimetatud tööd on kavandatud valla arengukavas pikema perioodi jooksul.

Mis puudutab valla laenukoormust, siis kavandatav kaasfinantseering on tagatud laenuga, mida vald võttis 2009.a. alguses ning uut laenu selle projekti kaasfinantseerimiseks ei kavandata. Valla üldine laenukoormus seisuga 31.12.2009 oli 7,8 miljonit, mis on 44% valla eelarve tuludest, millest on maha arvutatud sihtotstarbelised eraldised. Tulenevalt valla- ja linnaeelarve seadusest § 8 lg 1 p 1 kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja emiteeritud võlakirjade ning muude võlakohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi, emiteeritavate võlakirjade ja muude rahaliste kohustustega ei või ületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.

Haanja vald on laenatud rahadega varasemalt, loodan et ka edaspidi, kaasfinantseerinud projekte, kus lisaks meie kaasfinantseeringule on saadud tagastamata abiraha rajariste ja hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks 70 – 90% ulatuses projektide kogumaksumusest ning oma osalus on jäänud 10-30% juurde. Rahastatud objektide tegevused olid kavandatud valla arengukavas.LugupidamisegaJuri Gotmans

Vallavanem

13.02.2010 00:01
elanik
Tahaksin näha väga haanja lasteaeda mis ehitatakse 5,5 miljoni krooniga olemasolevasse majasse.Valla osalus on jälle miljon krooni,kuigi samas on vald ennast juba lõhki laenanud!omad inimesed on töötud ja ka varsti kodutud kui nii jätkub!Ma saan aru,et ka selliseid asju on vaja,aga kas mitte mõistuse piires ja vastavalt maksumusele?

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi