Haanja vald

maamaksust

Autor: vallaelanik
Autor Tekst
04.04.2008 09:28
Juri Gotmans vallavanem
Maamaks ei ole sihtotstarbeline tulu, seda tulu saab kasutada palju laiemalt kui ainult maaomanike jaoks. Analoogne on näiteks tulumaks ,mida pr Sale loogika alusel peaks vald kasutama ainult tulumaksu masnud isikute jaoks. Enamus lapsi ja pensionäre ei maksa seda maksu ning eakate ja laste heaolu parandamiseks ei saaks eelnimetatud vahendeid kasutada, kuid see pole ju õiglane. Maamaksu tõus toob vallale tulu 2008.a. 80 000 krooni võrreldes 2007.a. Seda tulu saab kasutada nende kuluartiklite katteks mis on võrreldes 2007.a. oluliselt suurenenud.
02.04.2008 08:42
Sale
Maamaksu tõsteti. Mis saavad selle eest maaomanikud? Kui oma tõsiste probleemidega pöörduda vallaametnike poole, siis ainuke abi on info - pöörduge kohtu poole. Palun selgitust, milleks täiendav raha kulutatakse?
24.03.2008 10:11
Juri Gotmans vallavanem
Maamaksumäära muutmise ettepaneku tegi volikogule vallavalitsus. Maamaksumäära muutmisel võeti arvesse alljärgnevad asjaolud:
Võrumaa omavalitsuste keskmine maamaksumäär on ca 1,7%, Haanja vallas maamaksumäär on muutmata olnud neli aastat.
Haanja Vallavolikogu määruse alusel vabastatakse Haanja valla elanike registris olevad riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanaduspensioni saajad ja sügava puude korral töövõimetuspensioni saajad maamaksust nende kasutuses olevalt elamumaalt 0,1 ha ulatuses,
kõik teised Haanja valla maaomanikud, kaasa arvatud volikogu liikmed, maksavad maamaksu määruses kehtestatud ulatuses.
20.03.2008 22:35
vallaelanik
Paar küsimust maamaksu kohta. Miks tõusis 2008 aastal maamaksu koefitsent 1,5-lt 1,7-le? Kas vallavolikogu liikmed maksavad teistega võrdselt maamaksu?

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi