Haanja vald

töökohad

Autor: gusta
Mida on vald ette võtnud, et luua siin uusi töökohti ja tuua siia noorperesid ja raha......
Autor Tekst
26.08.2009 15:30
Haanja Vallavalitsus
Haanja vald on uute töökohtade tekkimisele kaasa aidanud infrastruktuuri väljaarendamisega ning ettevõtjatele soodsate tingimuste loomisega. Haanja Puhke-spordikeskuse rajamine ning sinna konkursi korras operaatori leidmine võimaldas luua 3 töökohta. Rogosi mõisa majutus-toitlustusettevõte kasutab valla poolt välja ehitatud ja konkursi korras ettevõtluse arendamiseks renditud ruume. Suure Munamäe vaatetorni renoveerimine tõi kaasa mõne töökoha loomise. Turismi infrastruktuuri arendamine aitas kaasa 8 uue turismiettevõtte loomisele vallas viimase 6 aasta jooksul.

Püüame anda ettevõtjatele infot valla poolt korraldatud infopäevadel eraettevõtluse toetuste ning valla arendustegevuse kohta ning operatiivselt ja korrektselt lahendada planeerimis- ja ehitustegevusega seotud küsimused. Need on mõned näited ettevõtluse arendamise valdkonnas.

Vastates teisele küsimusele leian, et Haanjasse on teretulnud kõik inimesed - nii noored, keskealised kui eakad. Valla eesmärk on luua kõigile head elamistingimused. Kui avalikku infrastruktuuri oleme tasapisi korrastanud (lasteaiad, koolid, rahvamajad, raamatukogud jne.), siis praegu puudub vallal võimalus anda inimestele munitsipaalelamumaad. Näiteks Soomes saab osta munitsipaalelamumaad 1000 euro eest ja sellega kaasneb kohustus ehitada maale 3 aasta jooksul elamu. Kui seda ei tehta, tuleb maa vallale tagastada. Meil annab riik vallale maad vaevu munitsipaalhoonete teenindamiseks, kuid ei ühtegi liigset rruutmeetrit. Loodame, et kunagi jõuame meiegi sinnamaale, kus on Soome omavalitsused.

Mis puudutab rahataotlusi, siis viimase 4 aasta jooksul on Haanja vald saanud ehitiste ja rajatiste ehitamiseks ja remondiks 34 miljonit krooni. Selle raha eest on renoveeritud Rogosi mõis, ehitatud Haanja lasketiir, renoveeritud Haanja rahvamaja, ehitatud Haanja koolimaja saal jne.

Kui Teil, Gusta, ja teistel on mõtteid ja ideid, kuidas saaks siin püstitatud küsimustele parimaid lahendusi leida, ootame neid e-posti aadressil vald@haanja.ee või kirjalikult posti teel Haanja Vallavalitsuse aadressil Haanja küla, Haanja vald, 65101 Võrumaa.

Lugupidamisega

Juri Gotmans

Vallavanem
22.08.2009 18:40
gusta
Mida on vald ette võtnud, et luua siin uusi töökohti ja tuua siia noorperesid ja raha......

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi