Haanja vald

Pakendi ja pakendijäätmete kogumismahutite asukohad
Haanja külas, Haanja ringtee L2 (katastritunnus 18101:001:0235)
Haanja külas, Võru tee 13 (katastritunnus 18101:001:0179)
Haanja külas, Võru tee 5 (katastritunnus 18101:001:0073)
Plaani külas, Plaani (katastritunnus 18101:002:0331)
Ruusmäe külas, Tammiku tee 13 (katastritunnus 18102:002:0094)
Ruusmäe külas, Tammiku tee 5 (katastritunnus 18102:002:0038)
Luutsniku külas, Tiigi (katastritunnus 18102:001:0290)

Paberi- ja kartongi kogumiskoht
MTÜ Võru Jäätmekeskus, Võru vald, Umbsaare

Klaasijäätmete kogumiskoht
MTÜ Võru Jäätmekeskus, Võru vald, Umbsaare

Patareide kogumiskastide asukohad
Haanja A ja O kaupluses Haanja küla, Võru tee 7
Ruusmäe A ja O kaupluses Ruusmäe küla, Tammiku tee 17
Ohtlike jäätmete kogumispunktis, Haanja külas, Kündja tee 4

Ohtlike jäätmete kogumispunkti asukoht
Haanja külas, Kündja tee 4

Ehitus- ja lammutusjäätmete, vanametalli ja metallijäätmete, suurjäätmete, biolagunevate aia- ja haljastujäätmete ja põllumajandusplasti kogumiskoht
MTÜ Võru Jäätmekeskus, Võru vald, Umbsaare

Haljastusjäätmete mahapanekukoht
MTÜ Võru Jäätmekeskus, Võru vald, Umbsaare
Kompostimisväljaku valmimisel (2019) Hulaku külas, munitispaalomandisse taotletaval maal.

 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumismahutite asukohad

Haanja külas, Haanja ringtee L2 (katastritunnus 18101:001:0235)

Plaani külas, Plaani (katastritunnus 18101:002:0331)

Ruusmäe külas, Tammiku tee 13 (katastritunnus 18102:002:0094)

Luutsniku külas, Tiigi (katastritunnus 18102:001:0290)

 

Patareide kogumiskastide asukohad

Haanja A ja O kaupluses; Haanja küla, Võru tee 7

Ruusmäe A ja O kaupluses; Ruusmäe küla, Tammiku tee 17

Ohtlike jäätmete kogumispunktis; Haanja külas, Kündja tee 4 

 

Ohtlike jäätmete kogumispunkti asukoht

Haanja külas, Kündja tee 4 

Iseteeninduspunkt.

Avatud tööpäevadel kell 8.00-10.00

Kontakt: Haanja Vallavalitsus 5309 7120