Jäätmete kogumisring

2016

Haanja Vallavalitsus koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Epler&Lorenz AS-ga korraldab 22. oktoobril 2016.a Haanja valla territooriumil ohtlike jäätmete kogumisringi.

Ohtlike jäätmete kogumisringi ajakava:
10.00–10.30 Haanja külas vallamaja juures parkimisplatsil;
10.45–11.15 Plaani külas parkimisplatsil;
11.40–12.10 Luutsniku külas bussipeatuse juures;
12.25–12.55 Ruusmäe külas kaupluse juures parkimisplatsil;
13.15–13.45 Trolla külas Uue-Saaluse teeristil;
14.00–14.30 Uue-Saaluse külas bussipeatuse juures.

Kogumisringi käigus on võimalik tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud järgnevad ohtlikud jäätmed:
• akud, patareid;
• vanad ravimid;
• olmekeemiajäätmed;
• taimemürgid;
• värvijäätmed;
• vanaõli, õlifiltrid;
• elavhõbedalambid ja elavhõbe;
• pühkematerjal;
• lahustid;
• elektri- ja elektroonikaseadmed.

Vastu ei võeta autorehve!

Info: Priit Küppar 5309 7120

 

2015

Lähtuvalt Haanja valla jäätmehoolduseeskirja § 12 korraldab Haanja Vallavalitsus koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Epler&Lorenz AS-ga 24. oktoobril 2015.a Haanja valla territooriumil ohtlike jäätmete kogumisringi.

Ohtlike jäätmete kogumisringi ajakava:

10.00 – 10.30 Haanja külas vallamaja juures parkimisplatsil;
10.45 – 11.15 Plaani külas
parkimisplatsil;
11.40 – 12.10 Luutsniku külas
bussipeatuse juures;
12.25 – 12.55 Ruusmäe külas
kaupluse juures parkimisplatsil;
13.15 – 13.45 Trolla külas
Uue-Saaluse teeristil;
14.00 – 14.30 Uue-Saaluse külas
bussipeatuse juures.


Kogumisringi käigus on võimalik tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud järgnevad ohtlikud jäätmed: akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed, vanaõli, õlifiltrid, elavhõbedalambid ja elavhõbe, elektroonikaseadmed (mittekomplektne külmik - puudub kompressor või mingi osa jahutusaine torustikust. Sellisel juhul tuleb jäätmekäitluskulude katmiseks tasuda 6,67 €/tk), autorehvid.

Info: Priit Küppar 5309 7120