Haanja vald

2016
Haanja valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2016. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2015

Haanja valla 2015. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2015. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2014
Haanja valla 2014. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2014. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2013
Haanja valla 2013. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2013. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2012
Haanja valla 2012. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2012. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2011
Haanja valla 2011. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2011. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2010
Haanja valla 2010. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2010. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2009
Haanja valla 2009. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2009. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2008
Haanja valla 2008. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2008. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne


2007

Haanja valla 2007. aasta majandusaasta aruanne
Haanja valla 2007. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine
Haanja valla 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne