Haanja vald

ROGOSI MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA JA PÕHIPROJEKT

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel on valminud Ruusmäe Rogosi mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused, hoolduskava ja rekonstrueerimise põhiprojekt.

Tööde teostaja oli OÜ Kivisilla.

Projekti kogumaksumus oli 11 220 eurot ning sellest KIK osalus 9 537 eurot ja Haanja valla osalus 1 683 eurot.

 

Põhiprojekt: seletuskiri, dendroloogiline plaankoondplaan, olemasolevate vaadete analüüskavandatavad vaated, istutuste plaan, raiete plaan, liikumissuundade analüüs, planeeritavate vaadete analüüs, ruumianalüüs, pargi elementide analüüs 

Pargi hoolduskava: seletuskiri ja kooldustööde plaan, pargi väärtused ja probleemid

Muinsuskaitse eritingimused, ajaloolised akvarellid, mõisa plaan, mõisa fotod 1896 ja 1910, mõisa fotod 1910