Haanja vald

Haanja valla noorsootöötaja on Egle Kõvakova.egle@gmail.com, 5568 9314


Haanja vallas on noorsootöö vabatahtlikkuse algusel kestnud väga pikka aega, kuid ametlikult loodi noorsootöötaja koht 2013. a. Samal aastal astus Haanja vald ka MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) liikmeks.

Noorsootöö toimub valla kahes külas - Haanjas ja Ruusmäel ning sinna on oodatud igas vanuses noori (ka neid, kes on juba gümnaasiumi lõpetanud ja õpivad mujal).


Haanjas on noorte päralt maja, mis on avatud E, K ja R kell 12-19. Noortemajas on võimalik mängida piljardit, Xboxi, õhuhokit, lugeda ajakirju, mängida lauamänge, joonistada, kuulata muusikat ning olemas on köök ja Wifi. Noored saavad soovi korral kasutada pallimängudeks lähedal asuvat kooli staadioni ja multispordiväljakut, proovida osavust rularamp´il ning talvel lume olemasolul suusatada valgustatud suusaradadel.
Maja on võimalik ka välja rentida väiksemateks koosolekuteks ja sünnipäevadeks (oma valla elanikele 7€/h ja teistele soovijatele 10€/h).

Ruusmäel asub noortetuba rahvamaja ruumides, on avatud T ja N kell 11-19 ning ajaviiteks on võimalik mängida piljardit, Xboxi, lauajalgpalli, lauatennist, joonistada, lugeda ajakirju ning olemas on kööginurk ja Wifi. Võimalik kasutada jõusaali. Lähedal asub kooli staadion, kus saab mängida jalgpalli, võrkpalli ja korvpalli.


 

Haanja valla Noortefondist rahaliste vahendite taotlemine

Haanja Vallavalitsus kinnitas 24. mail 2016. a. Haanja valla Noortefondi rahaliste vahendite taotlemise korra.

Haanja valla Noortefondi eesmärk on suurendada Haanja valla noorte omaalgatust ning saada esmaseid oskusi projektitaotluste, eelarve ja aruannete koostamiseks kohalikul tasandil.

Noortefondi rahastab Haanja Vallavalitsus 2016. aasta eelarvelistest vahenditest.

Toetatavad tegevused:
1. üritused;
2. heakorrategevused;
3. koolitused ja õpitoad;
4. vahendite soetamine.

Noortefondi otsene sihtgrupp on Haanja valla noored vanuses 7-26 eluaastat ning kaudne sihtrühm kogukond tervikuna. Alla 18-aastastel noortel peab olema täiskasvanud mentor.

Maksimaalne toetussumma projekti kohta on 115 eurot. Toetusmäär kuni 100%.

Projektide esitamise tähtajad:
I voor hiljemalt 1. mai 2017.a
II voor hiljemalt 1. oktoober 2017.a

Projektitaotlused tuleb esitada Haanja Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@haanja.ee pealkirjaga Noortefond.

Hindamiskomisjoni liikmed:
Triinu Grossmann
 Haanja Kooli matemaatika õpetaja ja huviringi juht
Sirje Pärnapuu
 kultuuritöö juht, MTÜ Ruusmäe Noorteklubi juhatuse liige
Juri Gotmans
 vallavanem
Kerli Pärnapuu
 MTÜ Ruusmäe Noorteklubi juhatuse liige, endine noortevolikogu liige
Egle Kõva - noorsootöötaja* Haanja valla Noortefondist rahaliste vahendite taotlemise kord

* Haanja valla noortefondi taotlusvorm

* Haanja valla noortefondi toetuse aruanne


Oma küsimused saab saata aadressil vald@haanja.ee või küsi abi Haanja valla noorsootöötajalt.