Haanja vald

Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse     

Projekti teostamise periood:05.12.2016 - 31.10.2017. Eesmärgiks on paikkonna eripära ja traditsioonide ning paikkondliku omakultuuri õpetamise praktika kujundamineProjekt sisaldab kogukonna ja kooli ühiseid õppekavaga seotud töötubasid. Koos toimetades saadakse tuttavamaks, tugevneb side kodukoha ja selle kultuuriga. Õppijate koolipäevad on põnevamad ja elulähedasemad ning küllap on kogukonnalgi noortelt palju õppida!

  

Projekti kogumaksumus:  2440 EUR

AS Innove toetus:             2190 EUR

Omaosalus:                      272,93 EUR +  inimeste panus projekti (mida rahasse ei saa panna)+

                                       transport

Koduteenuse käivitamine ja arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas
Projekti teostamise periood: 01.03.2017-28.02.2019
Projekti käigus moodustavad partnerid ühtse koduteenuse toimepiirkonna ja parandavad teenuse kvaliteeti ning kättesaadavust, et aidata kaasa piirkonna hoolduskoormusega inimeste osalemisele tööturul. Projekti juhib Misso vald. Projekti eesmärk on kõigile teenust vajavatele eakatele- ja erivajadustega inimestele kvaliteetse koduteenuse pakkumine aidates sellega kaasa nende hoolduskoormusega lähedaste tööturul osalemisse.


Projekti kogumaksumus: 88 688 EUR 

ESF toetus: 69 103,20 EUR
Omaosalus: 19 584,80 EURRogosi mõisapargi rekonstrueerimise I etapp
Projekti teostamise periood: jaanuar 2017 kuni 11. detsember 2017
Eesmärgiks on Ruusmäel, Haanja vallas asuvas Rogosi mõisapargis rekonstrueerimistööde I etapi läbiviimine. Istustus ja haljastustööd.


Projekti kogumaksumus: 82 973,64 EUR 
KIK: 69 091,64 EUR
Haanja vald: 13 882 EUR

 Ohtlike jäätmete kogumisring 2016
Projekti teostamise periood: aprill 2016 kuni detsember 2016
Eesmärgiks on koguda Haanja valla territooriumilt ära kodumajapidamistes olevad ohtlikud jäätmed. Kogumisring toimub 22. oktoobril 2016. Jäätmeid kogub AS Epler & Lorenz.


Projekti kogumaksumus: 1 000 EUR 
KIK: 900 EUR
Haanja vald: 100 EUR

 Ruusmäe kortermaja/sotsiaalmaja fassaadi soojustamine I etapp
Projekti teostamise periood: 01.07.2016 - 31.10.2017
Projekti eesmärgiks on Ruusmäel asuva 3-kordse sotsiaalmaja otsaseinte ja sokli soojustamine. Sellega tagatakse ühtlasem temperatuur kõikides ruumides, see võimaldab ka säästa energiat 15%.

 


Projekti kogumaksumus: 40 369,18 EUR
EAS: 32 000 EUR
Haanja vald: 8 369,18 EUR

 


Mäe tee 2 korterelamu katlamaja ümberehitustöödeks pelletiküttele
Projekti teostamise periood: 01.06.2016 - 30.11.2016
Projekti eesmärgiks on Mäe tee 2 katlamaja renoveerimine, puidupelleti katla, pelletimahuti ja lisaseadmete paigaldamine.Projekti kogumaksumus: 39 387,60 EUR 
KIK: 18 730 EUR
Haanja vald: 20 657,60 EUR

 


Rogosi mõisa peahoone sisehoovi uste ja akende renoveerimine
Projekti teostamise periood: 01.04.2016 - 30.11.2016
Projekti raames renoveeritakse 19 akent, 1 peahoone sissekäigu uks ja 1 rõdu uks ning laotakse 1 akna ava väiksemaks. Teostatavad tegevused vähendavad osaliselt konstruktsioonide kahjustusi, väliseid ilmastikumõjusid peahoonele ning parandab välisilmet.
Projekti toetab Kultuuriministeerium. 

Projekti kogumaksumus: 26 275  EUR 
Kultuuriministeerium: 19 775 EUR
Haanja vald: 6 500 EURHaanja küla videovalvesüsteemi I etapi tööd

Projekti teostamise periood: 01.01.2016 - 01.06.2016
Projekti raames teostatakse videovalvesüsteemi osaline väljaehitamine Haanja külas 5 kaamera paigaldamisega tähtsamatesse liikumise sõlmpunktidesse. Automaatseadmete abil suurendatakse küla turvalisust.
Projekti toetab Siseministeerium.

   Projekti kogumaksumus: 8 724 EUR
   Siseministeerium: 6 000 EUR
   Haanja vald: 2 724 EUR


Võrukeelse lastehoiu teenuse pakkumine Haanja vallas

Projekti teostamise periood: 01.01.2016 - 31.12.2018
Võrukeelse lapsehoiuteenuse osutamine 0 - 7 aastastele lastele.

Projekti kogumaksumus: 41 976,96 EUR 
ESF toetus: 31 399,85 EUR
Haanja vald: 10 577,11 EUR

 

 
Ohtlike jäätmete kogumisring 2015

Projekti teostamise periood: aprill 2015 kuni detsember 2015
Olmeprügist ohtlike jäätmete kõrvaldamise eesmärgil ning nende käitlemiseks eraldi üldisest jäätmeveost viis Haanja Vallavalitsus läbi valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumise, mis toimus 24. oktoobril 2015. a. Jäätmeid kogus AS Epler & Lorenz.

 

Projekti kogumaksumus: 1 061,41 EUR 
KIK: 510 EUR
Haanja vald: 551,41 EUR

 


Rogosi mõisa peahoone trepi renoveerimine

Projekti teostamise periood: mai 2015.a – november 2015.a
Trepi renoveerimise käigus demonteeritakse graniitkivid, tehakse uus trepi alus ning paigaldatakse trepikivid tagasi. 
Projekti toetab Kultuuriministeerium.

Projekti kogumaksumus: 17 527,20  EUR 
Kultuuriministeerium: 14 897 EUR
Haanja vald: 2 630,20 EUR

 

Ruusmäe väetisehoidla korrastamine

Projekti teostamise periood: 08.01.2015 – 31.07.2015
Projekti teostamise käigus likvideeritakse Ruusmäe külas riigi maal asuvas väetise hoidlas põllumajandusväetiste jäägid. Projekti eesmärgiks on olemasolevast väetisehoidlast seal olev väetis ära vedada ja käidelda. Projekti elluviimisel kaob võimalus, et väetiste jäägid satuvad ümbritsevasse loodusesse. Projekti elluviimisel korrastatakse jätkuvalt riigi omandis olev kinnistu.

 

Projekti kogumaksumus: 29 784 EUR
KIK: 29 784 EUR
Haanja vald: 0,00 EUR

 


Multispordi väljaku ehitus

Projekti teostamise periood: 1. juuli 2014.a. – 1. juuli 2015.a.
Projekti teostamise käigus rajatakse kaasaegne asfaltkattega ning piiretega multispordi välja, mis võimaldab mitmekesistada sportimise võimalusi – võrkpall, jalgpall, korvpall, käsipall, saalihoki, jäähoki, uisutamine. Multispordi väljaku rajamisega paraneb sportimisvõimaluste kvaliteet.
Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Projekti kogumaksumus: 59 189,76 EUR
EAS: 31 956 EUR
Haanja vald: 27 233,76 EURRogosi mõisa ida- ja lõunatiiva vihmaveesüsteemid

Projekti teostamise periood: 11. juuni 2014.a. – 14. november 2014.a.
Projekti teostamise käigus ehitatakse välja ida- ja lõunatiiva hoone välisküljele vihmaveesüsteem ja vihmavee äravoolu kanalid.
Projekti toetab Kultuuriministeerium.

Projekti kogumaksumus: 2953,90 EUR
Kultuuriministeerium: 2503 EUR
Haanja vald: 450,90 EUR

 

Ohtlike jäätmete kogumisring 2014

Projekti teostamise periood: aprill 2014 kuni detsember 2014
Olmeprügist ohtlike jäätmete kõrvaldamise eesmärgil ning nende käitlemiseks eraldi üldisest jäätmeveost viis Haanja Vallavalitsus läbi valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumise, mis toimus 08.novembril 2014. a. Jäätmeid kogus AS Epler &Lorenz.

 

Projekti kogumaksumus: 554,83EUR
KIK: 463,20 EUR
Haanja vald: 91,63 EUR

 


Rogosi mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti koostamine

Projekti teostamise periood: 01.04.2013-29.08.2014
Projekti eesmärk: Koostada Rogosi mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekt.
Projekti toetab: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

Projekti kogumaksumus: 11 220,00 eurot
KIK: 9 537,00 eurot
Haanja vald: 1 683,00 eurot
 Rogosi mõisa kujundamine multifunktsionaalseks elava ajaloo, haridus- ja kogukonnakeskuseks

Projekti teostamise periood: märts 2014 – juuni 2015
Projekti eesmärk: Eesmärgiks on avatud mõisakompleks koostegutseva mõisakooliga ning luua eeldused Rogosi mõisa aktiivseks kasutamiseks kogukonnale ja avalikkusele. Selle eesmärk on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele.
Projekti toetab: Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“

Projekti kogumaksumus: 47 372,00 eurot
Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi
2009-2014 programmi „Mõisakoolid- säilitamine
läbi kasutamise“: 40 266,20 eurot
Haanja valla osalus: 7 105,80 eurotRuusmäe küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja ehitus

Projekti teostamise periood: 20.03.2013 - 01.11.2013.
Projekti eesmärk: Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja ehitus.
Projekti toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 547 149,6 eurot
KIK: 465 077,2 eurot
Haanja vald: 82 072,4 eurot

 


Haanja valla ohtlike jäätmete kogumisring

Projekti teostamise periood: aprill 2012 kuni detsember 2012.
Projekti käigus koguti Ragn-Sellsi AS poolt Haanja valla elanikelt toodud ohtlikud jäätmed.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 531.44 eurot
KIK: 477.44 eurot
Haanja vald: 54.00 eurot
 

 

Ruusmäe sotsiaalmaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

Projekti teostamise periood: 01.07.2012 – 31.12.2012
Projekti käigus vahetatakse välja küttesüsteemi torustik, radiaatorid korterites ja koridorides, paigaldatakse radiaatoritele ja püstakutele termostaatventiilid.
Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Projekti kogumaksumus: 51 000 eurot
Haanja vald: 19 044 eurot
EAS: 31 956 eurot

 

Lapsehoiu, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise abil Rõuge, Haanja ja Sõmerpalu vallas teenuse vajajate tööturule sisenemise või seal püsimise toetamine

Projekti teostamise periood: 01.04.2011 – 31.12.2013
Projekt on kolme valla – Rõuge, Haanja ja Sõmerpalu – ühisprojekt, mille eesmärgiks on hoolekandeteenuste osutamisega puuetega, hoolduskoormusega ja/või sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele või nende igapäevase toimetulekuprobleemidega peredele või nende liikmetele nende igapäevase toimetulekuvõime parendamise abil tööhõivesse kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete tööturule sisenemise võimaluse ja seal püsimise suurendamine.
Projekti spetsiifilised eesmärgid:
Lapsehoiu-, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse käivitamine ja koordineerimine teenuste kättesaadavuse parandamiseks ja sihtgrupi tööhõivesse sisenemiseks.
Lapsehoiu-, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse arendamine Sõmerpalu, Haanja ja Rõuge vallas teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks ja laiendamiseks.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) poolt rakendatav ”Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” meede.

 

Projekti kogumaksumus: 108 437 eurot
ESF toetus: 97 041 eurot
Omafinantseering: 11 396 eurot
Sellest Haanja valla osalus: 2 303,14 eurot
 


Ohtlike jäätmete kogumisring

Projekti teostamise periood: veebruar 2011 – detsember 2011
Projekti käigus koguti 17.septembril k.a. ja käideldi nõuetekohaselt AS EPLER & LORENZ poolt Haanja valla elanikelt toodud ohtlikud jäätmed.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 1 280,00 eurot
KIK: 1 152,00 eurot
Haanja vald: 128,00 eurot
 Haanja küla ühisveevarustuse veetorustiku rekonstrueerimine

Projekti teostamise periood : 03.2011 - 08.2012
Projekti eesmärk: Haanjas asuva ühisveevarustuse veetorustiku rekonstrueerimine.
Projekti toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 128 881,20 eurot
KIK: 102 598,39 eurot
Haanja vald: 26 282,81 eurot
 

 

Ruusmäe küla puurkaevu-pumpla ehitus

Projekti teostamise periood: 03.2011 - 09.2011
Projekti eesmärk: uue puurkaev-pumpla rajamine Ruusmäe külla.
Projekti toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 152 484.00 eurot
KIK: 124 899.00 eurot
Haanja vald: 27 585.00 eurot
 

 

Haanja rahvamajale väikekannelde soetamine

Projekti teostamise periood: 11.2010 - 06.2011
Projekti eesmärk: luua võimalused kandleringi avamiseks
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital

Projekti kogumaksumus: 22 000 krooni
Eesti Kultuurkapital: 20 000 krooni
Haanja valla osalus: 2000 krooni

 


Suusastaadioni läbiva Haanja reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Projekti teostamise periood: 05.2011 - 06.2012
Projekti eesmärk: Haanja küla reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine.
Projekti toetab sihtasutus Keskkonnainvesteringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 190 544,65 eurot
KIK: 152 972,58 eurot
Haanja vald: 37 572,07 eurot
 Haanja õpilaste õppereis Ida-Eestisse

Projekti teostamise periood: 01.2011 - 06.2011.
Projekti eesmärk: tutvustada õpilasele Ida-Eesti loodus- ja tööstusobjekte mille abil teha koolitundides õpitu elulisemaks ja arusaadavamaks.
Projekti toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti Kogumaksumus: 540,38 eurot
KIK: 486,37 eurot
Haanja vald: 54,01 eurot
 Haanja Lasteaia ehitus

Projekti teostamise periood: 01.04. - 15.10.2010.a.
Projekti käigus ehitatakse Haanja koolimaja sööklaruumide teisele korrusele lasteaed ca 300 m2, maasoojuskütte süsteem, garaaži juurdeehitus ja lasteaia mänguväljak. Muretsetakse lasteaia sisustus.
Projekti toetab Siseministeeriumi ja EAS-i poolt rakendatav kohalike avalike teenuste arendamise meede, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist.

Projekti kogumaksumus: 4 105 048.-
Euroopa Regionaalarengu fond: 3 489 391.-
Haanja valla osalus: 615 757.-


Haanja joogivee pumplate renoveerimine

Projekti teostamise periood: 05.2010 - 07.2010.a.
Projekti eesmärk: Haanja küla Suure Munamäe veetrassi joogivee pumplate renoveerimine.
Projekti toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 76 973.-
KIK: 61 578.-
Haanja vald: 15 395.-
 Ruusmäe biotiikide tammi ehitus

Projekti teostamise periood: 04.2010 - 09.2010.a.
Projekti eesmärk: Ruusmäe biotiigi tammi ehitamine.
Projekti toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

 

Projekti kogumaksumus: 327 000.-
KIK: 261 600.-
Haanja vald: 65 400.-
 Ruusmäe sotsiaalmaja katuse rekonstrueerimine

Projekti teostamise periood: 01.06.2010 - 30.01.2011.a.
Projekti eesmärk: Ruusmäe sotsiaalmaja katuse rekonstrueerimine.
Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

Projekti kogumaksumus: 406 319.-
EAS: 345 371.-
Haanja vald: 60 948.-Ruusmäe sepikoda-noortemaja ehitusprojekt

Projekti teostamise periood: 01.10.2009 - 01.10.2010.a.
Projekti eesmärgiks on Ruusmäe sepikoda-noortemaja ehitusprojekti tellimine-koostamine.
Projekti toetab PRIA Leader meetme raames.

Projekti kogumaksumus: 66 080.-
PRIA: 50 400.-
Haanja vald: 15 680.-


Suure Munamäe vaatetorni arendamine

Projekti eesmärgiks on Suure Munamäe vaatetorni arendamine atraktiivseks, külastajatele huvipakkuvaks ja informeerivaks, kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega varustatud külastusobjektiks.
Tegevused:
Suure Munamäe vaatetorni paigaldatakse 3 internetikioskit. Internetikioski abil on võimalik tutvuda torni ajalooga, piirkonna turismivõimalustega ning soovi korral saata elektroonilist postkaarti. Info on 6 keeles.
Torni ümbritsevale alale ja torni paigaldatakse valvekaamerad ning teenindustee algusesse tõkkepuu.
Projekti kestvus on 01.06.2009 - 30.11.2009.
Projekti toetab EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm.

Projekti kogumaksumus: 696 495 krooni
EAS (piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise väikeprojektide programm): 592 020 krooni (85 %)
Haanja valla osalus: 104 475 krooni (15 %)
 
Kultuurialane koostöö edasijõudnutel
See kultuurialane projekt hõlmab viit piiriäärset omavalitsust – Haanja, Rõuge, Veclaicene, Markalne ja Ziemere. Eesmärgiks on tihendada kultuurialast koostööd piiriäärsetes omavalitsustes.
Projekt näeb ette rahvamajade osalist renoveerimist/projekteerimist kõikides omavalitsustes ning ühiste kultuuriürituste ja seminaride korraldamist, infotrükiste ja video valmistamist kultuuriobjektide ja –ürituste kohta.
85 % projekti maksumusest katab Euroopa Liidu Eesti-Läti programm.
Projekti toetab EL Eesti-Läti programm.

Projekti kogumaksumus: 5 374 621 krooni
EL Eesti-Läti programm: 4 568 427 krooni
5 valla kaasfinantseering: 806 194 krooni
Sellest Haanja valla osalus: 161 239 krooni


Haanja-Aluksne kõrgustik

Projekt on suunatud harrastusspordi arendamisele ja tervislike eluviiside propageerimisele, projektis osalevad Haanja vald ja Läti Aluksne rajoon. Rahastatakse projekti 85 % ulatuses Euroopa Liidu Eesti-Läti programmist ja 15 % jääb kanda Haanja vallal ja Aluksne rajoonil.
Projekti käigus plaanitakse soetada Haanjasse rajatraktor, atesteerida lasketiir, korraldada väljaõpe spordikohtunikele, anda suusatamise algõpet huvilistele, viia läbi spordilaagreid ja võistlusi, koostada Aluksne rajooni talispordikeskuse tehniline projekt ja soetada Läti partneritele 2 lumekahurit.
Projekti toetab EL Eesti-Läti programm.

Projekti kogumaksumus: 5 290 129 krooni
EL Eesti-Läti programm: 4 496 610 krooni
Haanja vald 2/3: 529 012 krooni
Aluksne rajoon 1/3: 264 506 krooni


Rogosi mõisa põhjatiiva renoveerimine

Projekti teostamise periood: 22.november 2007.a. – 30. aprill 2011.a.
Projekti teostamise käigus ehitatakse välja Ruusmäe rahvamaja saal, lava, abiruumid, jõusaal, sanitaarsõlmed, duširuum, ametiruum ja üks korter. Renoveeritav pind on ligikaudu 700 m2.
Projekti toetab Norra/EMP programm.

Projekti kogumaksumus: 9 987 005 ja 73 senti
Norra tagastamatu välisabi: 8 488 953 ja 30 senti
Oma osalus 15%: 1 498 052 ja 43 senti


Ohtlike jäätmete kogumisring
Projekti teostamise periood: mai – juuni 2008.a.
Projekti käigus kogutakse 17.mail k.a. ja käideldakse nõuetekohaselt AS EPLER & LORENZ poolt Haanja valla elanikelt toodud ohtlikud jäätmed.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 21 000.- krooni
KIK: 18 000.- krooni
Haanja vald: 3 000.- krooni
Rogosi mõisapargi rekonstrueerimise II etapp

Projekti teostamise periood: oktoober 2007.a. – juuni 2008.a.
Mõisapargi rekonstrueerimise II etapi käigus on ette nähtud järgmised tööd:
puude langetamine, koristamine, kändude juurimine;kanalite süvendamine, servade õgvendamine, pinnase äravedu; pargi jalgteede ehitamine ja graniitkillustikuga katmine;purrete, sildade, lüüsi ja piirete rajamine; nõlvade katmine ja muru külvamine.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti kogumaksumus: 1 129 987.- krooni
KIK: 896 982.- krooni
Haanja vald: 233 005.- krooni