Seltsid, klubid

RAHVAMAJAS TEGUTSEVATE RINGIDE KOHTA LEIAB INFO RAHVAMAJADE LEHELT.

 MTÜ Haanimiihhi nõvvokoda – nõvvokua vanõmb Agu Hollo, tel 5596 7958, nõvvokua adjutandi asõmik Kalmer Vodi, tel 565 5088, E-post kalmer@haanimaa.ee, koduleht http://www.haanimaa.ee/

Haanjamaa loodusliku omapära, traditsioonilise elulaadi ja materiaalse pärandi säilitamine, edasikandmine ja edendamine. Noorte huvitegevuse suunamine Haanja vallas ja teistes valdades, linnades ja maakondades.

MTÜ Haanja Suusaklubi – kontaktisik Aare Eiche, tel 529 6194, E-post Aare.Eiche@energia.ee
Suusaspordi edendamine paikkonnas, koduleht www.haanjamaraton.ee  
 
MTÜ Klubi Haanja maraton – kontaktisik Urmas Veeroja, tel 517 4578, E-post urmas@haanjapk.edu.ee
Haanja maratoni korraldamine.
 
MTÜ Haanja Talupidajate Selts – kontaktisik Agu Hollo, tel 72 29 158; 5596 7958
Koordineerib talupidajate tegevust paikkonnas, tuues eriti esile mahepõllumajanduse edendamise.

MTÜ Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts - kontaktisik Sulev Kraam, tel 517 7057, E-post sulev.kraam@mail.ee, koduleht  www.haanjatmls.eu
Peamiseks eesmärgiks on rahvatantsu viljelemine ja selle tutvustamine nii vallas kui ka väljaspool valda.

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi
– kontaktisik Sirje Pärnapuu, tel 516 5728, E-post sirjeparnapuu@gmail.com, koduleht http://ruusmaenoorteklubi.weebly.com/
Eesmärk on noorte vaba aja sisustamine.

Haanja Noorteklubi - kontaktisik Madis Perli, E-post madis.perli@gmail.com, tel 5303 8296 


MTÜ Luutsniku Külaselts – kontaktisik Aili Valb, tel 517 6325, tööl 506 2351
Eesmärgiks on inimsõbralikuma elukeskkonna ja külatraditsioonide alalhoidmine ja arendamine.

MTÜ Plaani Kotus – kontaktisik Silver Näkk, tel 503 0785, E-post silver.nakk@rmk.ee, koduleht www.plaanikotus.eu
Eesmärgiks on aidata kaasa külade arengule, külaelu taaselustamisele, külaliikumisele Eestis ja välismaal.

MTÜ Uue-Saaluse külaselts – kontaktisik Karin Asser, tel 5623 0944, E-post karinasser@hot.ee
Eesmärgiks on aidata kaasa külade arengule, taaselustamisele ja külaliikumisele Eestis ja välismaal.

Seltsing Palo Tarõ – kontaktisikud Sulev Mölder ja Sirje Raud, tel 78 72 329
Kultuuriürituste organiseerimine paikkonnas.

 

PIKEMALT HAANJA VALLA VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSTEST SAAB LUGEDA SIIT JA KODANIKUÜHISKONNAST NING KÜLALIIKUMISEST SIIT (avanevad pdf failina).

 

PROJEKTIDE KAASFINANTSEERIMINE VALLA EELARVEST

Toetust on üldjuhul õigus taotleda valla haldusterritooriumil tegutsevatel füüsilistel isikutel, kultuuri-, spordi- ja külaliikumise kollektiividel ning õigusaktidega sätestatud korras registreeritud kultuuriühingutel, noorteühendustel, mittetulundusühingutel, spordiklubidel ja koolidel, mis pakuvad vallaelanikele huvialast tegevust ning meelelahutust.

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 1. oktoobriks.

Tutvu ka: Haanja valla eelarvest kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö- ja külaliikumise tegevusele ja üritustele toetuse andmise korraga

Taotluse vorm:  Haanja valla eelarvest rahalise toetuse taotluse ja aruande vormi kinnitamine