Haanja vald

 Rõuge valla Haanja piirkond on jagatud kaheksaks osaks, mis jagunevad teenusepakkujate vahel

 alljärgnevalt:

Piirkond

Külad

Teenusepakkuja

1.     Jaanimäe piirkond

Jaanimäe. Kallaste, Kaloga, Simula, Palanumäe, Vällamäe

FIE Olev Toots
tel. 515 0312

2.    Uue- Saaluse, Mallika piirkond

Uue-Saaluse, Saika, Mallika, Ihatsi, Vakari, Horoski, Meelaku

FIE Andres Nagel
tel. 506 4281

3.    Suhka, Holdi, Pressi piirkond

Suhka, Holdi, Hämkoti, Pressi, Kirbu, Purka

FIE Andres Nagel
tel. 506 4281

4.    Haanja, Plaani (Kääraku külani)

Haanja, Plaksi, Kaldemäe,Kääraku

FIE Olev Toots
tel. 515 0312

5.    Tuuka, Hulaku, Ruusmäe piirkond

Plaani, Piipsemäe, Tuuka, Huläku, Lüütsepä, Ruusmäe

OÜ H-Turist
Uno Kons tel. 515 3565

6.    Käänu, Murati, Sarise piirkond

Hurda, Sarise, Kuura, Murati, Kuklase, Ala-Palo, Käänu, Märdimiku

OÜ Tamp
Jörgen Varik tel. 502 6096

7.    Raagi piirkond

Raagi, Mustahamba, Palli

Järve Veisekasvatustalu
Lembit Morel tel. 521 4661

8.    Luutsniku, Pillardi, Kilomani piirkond

Luutsniku, Pillardi, Kilomani, Ruusmäe

OÜ Loyde
Helju Trumm 524 2760

Tabelis toodud külade nimekiri on informatiivne, kõiki külasid, kus teostatakse lumetõrjet, loetletud ei ole.  Täpsemat informatsiooni piirkondade kohta saab kuni 31.12.2017 Haanja abivallavanem Uno Kangro käest telefonil 786 0405, e-post uno@haanja.ee.

Lumetõrjetöid teostatakse Haanja valla teedel ajavahemikul 1. novembrist 2017. a kuni 1. aprillini 2018.a.

Lumetõrjetöödega alustatakse pärast lumesaju või lumetuisu lõppu. 
Vallateede seisundinõuded on järgmised:
- teed katva lumekihi paksus on < 10 cm,
- teed katva sulalume või lörtsi paksus on < 6 cm,
- lumevallide vahe 5 m või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius.

Valla teede kasutajad, kelle tööpäev algab väga vara või lõpeb hilja, on soovitatav teenusepakkujaga kokku leppida erilahendused. Samuti palume eelnevalt kokku leppida erakorralise teede lahtihoidmise vajalikkuse (näiteks arsti juurde minek, hooldaja ligipääs jm)  Haanja valla talihooldust koordineeriva isikuga.

Parema teenuse tagamiseks palume elanikel tähistada teed märgistatud tokkidega, mis aitaksid teenusepakkujatel leida tee õige asukoht. Samuti on vajalik kärpida puude ja põõsaste oksi, et need ei tekitaks kahjustusi lumetõrjemasinatele.
Õuede ja parkimiskohtade lumest puhastamine hajaasustusalas ei kuulu teenusepakkuja tööülesannete hulka. Kui soovitakse seda teenust tellida, on vajalik temaga sõlmida eraldi kokkulepe.
Haanja vallas koordineerib lumetõrjet kuni 31.12.2017 abivallavanem Uno Kangro 
tel. 786 0405; 517 7101;
e-post 
uno@haanja.ee.