TULE KÜLLA!

Registreerimine valla elanikuks

Autor: Kata
Kuidas see nüüd täpselt käib? Ma küll aastaringi ei ela maal, kuid maakodu on olemas ja unistus maale äraminekuks on suur.
Autor Tekst
19.02.2013 11:34
Maie Kalnapenkis, spetsialist-asjaajaja
Elukoha registreerimiseks esitada elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele kirjalikult elukohateade, mille blanketi leiab aadressilt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/0105/8038/1058867.pdf#
Kui elukohateate esitaja ei ole eluruumi omanik, on vajalik koos teatega esitada ruumi kasutusõigust tõendava dokumendi koopia või ruumi omaniku nõusolek elukohateatel olevate aadressiandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Elukohateate võib esitada digiallkirjaga, saata posti teel, lisades koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest või tuua isiklikult kohale.17.02.2013 11:47
Sulev
Kui koht, kuhu sisse kirjutada, on enda oma ja kelleltki ei pea luba küsima, siis leheküljel eesti.ee peaks see ID-kaardiga käima lihtsalt.

Kommenteeri


Kood
Uuenda kontrollkoodi