Haanja vald

Administratiivne kuuluvus: Võru maakond, Eesti Vabariik

Valla pindala: 170 km²

Piirinaabrid: Rõuge, Võru, Vastseliina ja Misso vald ning Läti Vabariigis Alūksnes Novads.

Elanike arv
01.01.2017.a. seisuga: 1099

Valla keskus:
Võru tee 15, Haanja küla, 65101, Võru maakond
Telefon: 782 9111
E-post: vald@haanja.ee  

Arveldusarved:
Haanja Vallavalitsus
EE571010220002653018 (SEB)
EE582200001120179399 (Swedbank)

Sümboolika: 

Vapp
Sinisel kilbil kuldne kaarlõikeline vapitüvi, millest tõuseb kolme rohelise kuuse tagant mustade püstiste aknaavadega piiritletud, sakmete ja lipuvardaga kuldne torn.
Lipp
Valla lipp on ruudukujuline vapilipp. Lipu normaal- mõõtmed on 105 x 105 cm.
 

Vapi keskne kujund, kuldne kaarlõikeline vapitüvi ja sellest tõusev kuldne torn sümboliseerivad valla territooriumil paiknevat kauni loodusega Haanja kõrgustikku ning selle keskosas asuvat, Eesti ja kogu Baltikumi kõrgeimat mäge - Suur-Munamägi koos vaatetorniga. Rohelised kuused viitavad ümbruskonna vaheldusrikkale loodusele, millest osa on kuulutatud Haanja looduspargiks. Sinine on kodumaa taeva ja vee värvus, kuldne viljaväljade ja jõukuse sümbol. 

 
Vaata suuremat kaarti

 

HAANJA VALLA ASUKOHT JA LOODUSLIKUD TINGIMUSED

HAANJA VALLA RAHVASTIK

HAANJA VALLA RAHVASTIKUTIHEDUSE RUUTKAART

HAANJA VALLA ASUSTUSSÜSTEEM

MAAKASUTUS JA PLANEERIMINE

HAANJA VALLA TEEDEVÕRK JA ÜHISTRANSPORT

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR

AVALIK KORD JA TURVALISUS HAANJA VALLAS

ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE

HARIDUS

VABA AEG

KODANIKUÜHISKOND JA KÜLALIIKUMINE

VAATAMISVÄÄRSUSED. PÄRANDKULTUUR. LOODUSKAITSE

KOHALIK OMAVALITSEMINE