Haanja vald

Kolmas Uma Pido tulekul!

III Uma Pido tulõ jäl 2013. aastagal 1. juunil Võrol
Noodivihk kuurõlõ saa valmis 2012. aastaga sügüses. Päält pido laulõ loodami sinnä ti rõõmus panda ka hulga muid võrokeelitside laulõ nuutõ.
- III Uma Pido lavastaja om Tarmo Tagamets ja teema, minkaga tä taht pido lavastusõ köütä, om Võhandu jõgi. Andkõ teedä, ku teil om mõttit, kuis pito ja Võhandut (mille mitte ka Mustjõkõ) umavaihõl joba inne pito köütä!
- Tegemisel om katõ edimädse pido hitte ja ka Uma Laulu võistlusõ parõmbidõ laulõ CD-plaat. Annami teedä, ku tuu valmis om!

- Just lõppi koorilaulõ ja -säädide konkurss ja tüüle nakas konkursi žürii (täpsembält saa lukõ www.umapido.ee uudisside alt). Žürii tege uma otsussõ novvembri algusõs ja avvutasustamisõ sündmus om 18. novvembril Võrol.
Kiä taht, saa koorilaulõ ja -säädide konkursi žüriid avita uma hinnanguga laulõlõ. Laulõga saa tutvuda Võro instituudin kotussõpääl tüüpäivilde 5. oktoobrist 21. oktoobrini. Umast soovist konkursitöid kaia tulõ ette teedä anda Triinu Ojarile (tel 53322153).
2012. aasta imäkeelepäävä paiku (14. märts) tulõ Võrol ka kontsõrt, kon esitädäs koorilaulukonkursi parõmbit laulõ.