Haanja vald

Tunnustame oma inimesi

Ootame viimast korda  ettepanekuid Haanja valla aukodaniku ja teiste aunimetuse andmiseks.

Ootame ettepanekuid 15. detsembriks 2017. a endise Haanja valla aukodaniku ja teiste aunimetuse andmiseks.

Endise Haanja valla aukodaniku nimetus antakse inimesele, kes on pälvinud oma töö ja käitumisega kaaskodanike austuse ja lugupidamise, on oma tegevusega silma paistnud endise Haanja valla arendamisel, kogukondliku elu edendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

Aunimetus antakse välja viies kategoorias:

  • Aasta tegija aunimetus antakse inimesele, organisatsioonile, ettevõttele või asutusele, kes on panustanud oma vabatahtliku või erialase tööga endise Haanja valla arengusse ja aidanud kaasa valla maine tõstmisele.
  • Aasta ettevõtja aunimetus antakse oma tegevusega eriti silmapaistnud organisatsioonile, äriühingule või ettevõtjale, kes on elavdanud majandustegevust piirkonnas, positiivselt mõjutanud elukeskkonda või suurendanud endise Haanja valla tuntust.
  • Aasta põllumehe aunimetus antakse endises Haanja vallas tegutsevale põllumehele, kes on jätkanud põllumajanduslikku traditsiooni.
  • Aasta teo aunimetus antakse eriti silmapaistnud ettevõtmisele, mis on suurendanud valla tuntust, on oluline vallale ja vallaelanikele ja positiivselt mõjutanud valla arengut.
  • Aasta noore aunimetus antakse endises Haanja vallas oma tegevusega eriti silmapaistnud, noorte valdkonda panustanud ja elavdanud kuni 26-aastasele noorele.

Kandidaate võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud. Kirjalikule ettepanekule lisatakse kandidaadi ja tema tegevuse iseloomustus.

Ettepanekuid saab esitada: 

  • elektrooniliselt e-postile vald@haanja.ee või
  • paberkandjal aadressile Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond 65101.