Haanja vald

 

Haanja Vallavavalitsus lõpetas tegevuse 31. detsembril 2017

 

Alates 01.01.2018 Haanja valla kodulehte enam ei täiendata!

04.02.2017 jõustunud Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määruse nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine" alusel moodustus  Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemise teel Rõuge vald. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 92 lõike kohaselt tekib haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel õigusvõime kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väjakuulutamise päeval, see tähendab 21.oktoobril 2017.  

Rõuge valla sümboolika

 

*******************************************************************************************************************************

Administratiivne kuuluvus: Võru maakond, Eesti Vabariik
Valla pindala: 170 km²
Piirinaabrid: Rõuge, Võru, Vastseliina ja Misso vald ning Läti Vabariigis Alūksnes Novads.

Elanike arv 01.01.2017. a. seisuga: 1099

Valla keskus:
Võru tee 15, Haanja küla, 65101, Võru maakond
Telefon: 782 9111
E-post: vald@haanja.ee  

Kontaktid  

 

Sümboolika: 

Vapp
Sinisel kilbil kuldne kaarlõikeline vapitüvi, millest tõuseb kolme rohelise kuuse tagant mustade püstiste aknaavadega piiritletud, sakmete ja lipuvardaga kuldne torn.
Lipp
Valla lipp on ruudukujuline vapilipp. Lipu normaal- mõõtmed on 105 x 105 cm.
 

Vapi keskne kujund, kuldne kaarlõikeline vapitüvi ja sellest tõusev kuldne torn sümboliseerivad valla territooriumil paiknevat kauni loodusega Haanja kõrgustikku ning selle keskosas asuvat, Eesti ja kogu Baltikumi kõrgeimat mäge - Suur-Munamägi koos vaatetorniga. Rohelised kuused viitavad ümbruskonna vaheldusrikkale loodusele, millest osa on kuulutatud Haanja looduspargiks. Sinine on kodumaa taeva ja vee värvus, kuldne viljaväljade ja jõukuse sümbol. 

 Jälgi meid ka: