Haanja vald

Aigar KalkVolikogu esimees
telefon: 522 7195
e-post: 
aigar.kalk@gmail.com

Erki SokVolikogu aseesimees, Sotsiaalkomisjoni esimees
telefon: 522 9424
e-post: 
erki.sok@erametsaliit.ee

Agu Hollo – Külaelu- ja arengukomisjoni aseesimees, Revisjonikomisjoni liige
telefon: 5596 7958
e-post: 
uga57@hot.ee

Saila KalkRevisjonikomisjoni esimees, Sotsiaalkomisjoni aseesimees
telefon: 5685 8883
e-post: 
sailakalk@hot.ee

Andres Nagel – Eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees
telefon: 506 4281
e-post: 
andresnagel25@gmail.com

Jüri Prutt Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees
telefon: 521 7580
e-post: 
pruttj@gmail.com

Sirje Pärnapuu – Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
telefon: 516 5728
e-post: 
sirjeparnapuu@gmail.com

Rein PeedumäeEelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Revisjonikomisjoni aseesimees
telefon: 504 3970
e-post:
 
rein.peedumae@mail.ee

Kalmer VodiKülaelu- ja arengukomisjoni esimees, Eelarve- ja majanduskomisjoni liige
telefon: 565 5088
e-post:
kalmer.vodi@hot.ee

***

Haanja valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 7:
Haanja Vallavolikogu liikmete registreerimine

Haanja valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 8:
Haanja Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Haanja valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 9:
Haanja Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

Haanja valla valimiskomisjoni 03.07.2014 otsus nr 12:
Haanja Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

Haanja valla valimiskomisjoni 03.07.2014 otsus nr 13:
Haanja Vallavolikogu asendusliikme määramine

Haanja valla valimiskomisjoni 06.02.2015 otsus nr 14:
Haanja Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne peatumine ja asendusliikme määramine

Haanja valla valimiskomisjoni 13.06.2016 otsus nr 15:
Haanja Vallavolikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine