Haanja vald

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 19. detsembril 2017 kell 15:00 Mõniste Rahvamajas.

Päevakorra projekt:
1. Misso valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve.
Ettekandja Misso Vallavalitsuse pearaamatupidaja Tiia Kukk.

2. Haanja valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve.
Ettekandja Haanja Vallavalitsuse pearaamatupidaja Tiina Kahr.

3. Rõuge valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve.
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse finantsjuht Palmi Mägi.

4. Varstu valla 2017. aasta teine lisaeelarve.
Ettekandja Varstu Vallavalitsuse pearaamatupidaja Kaja Juhanson.

5. Mõniste valla 2017. aasta teine lisaeelarve.
Ettekandja Mõniste Vallavalitsuse pearaamatupidaja Jane Liiv.

6. Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse liige Tiia Zuppur.

7. Rõuge valla 2018. a maamaksumäära kehtestamine.
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk.

8. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel.
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse liige Mariliis Raidma.

9. Rõuge valla eelarvest väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest maksmise kord.
Ettekandja Rõuge Vallavalitsuse liige Mariliis Raidma.

10. Misso Vallavolikogu 29. novembri 2007. a määruse nr 13 “Misso raamatukogu põhimääruse kinnitamine” muutmine.
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk.

11. Mittetulundusühingus Eesti Mõisakoolide Ühendus osalemine
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu liige Sirje Pärnapuu.

12. Esindajate nimetamine Rõuge valla üldhariduskoolide hoolekogudesse.
Ettekandja Rõuge Vallavolikogu esimees Aigar Kalk.


Rõuge Vallavalitsuse dokumendiregistris asuvad: 
otsuste eelnõud

määruste eelnõud


Aigar Kalk
Vallavolikogu esimees