Istungid

 

 

 

 

 

 

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 28. novembril 2017. a kell 16.00 Misso rahvamajas

 

 

Päevakorra projekt:

1. Rõuge valla osalemise lõpetamine/jätkamine mittetulundusühingus Setomaa Valdade Liit. Ettekandja MTÜ Setomaa Valdade Liit esindaja

2. Vallavalitsuse liikmetelt info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta. Ettekandjad vallavalitsuse liikmed

3. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

4. Rõuge vallavanemale ametiauto kasutada andmine. Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

5. Vallavalitsuse liikmetele makstava hüvitise suuruse määramine. Ettekandja vallavanem Mailis Koger

6. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine. Ettekandja vallavanem Mailis Koger

7. Rõuge Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Ettekandja vallavanem Mailis Koger

8. Rõuge Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded. Ettekandja vallavanem Mailis Koger

9. Rõuge Vallavalitsuse palgajuhend. Ettekandja vallavanem Mailis Koger

10. Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013.a. otsuse nr 8 „Rõuge Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi ja palgagruppide ning hallatavate asutuste töötajate töötasujuhendi ja töötasugruppide kinnitamine“ lisade 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine. Ettekandja vallavanem Mailis Koger

11. Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmine. Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk ja volikogu aseesimees Tiit Toots

12. Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide (v. a arengu- ja ettevõtluskomisjoni) koosseisude kinnitamine. Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

13. Rõuge Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

14. Rõuge Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine. Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

15. Arupärimisele vastamine. Ettekandjad volikogu esimees Aigar Kalk ja vallavanem Mailis Koger

 

Aigar Kalk

volikogu esimees

 

Palun kõikidel volikogu liikmetel anda tagasiside volikogu materjalide kättesaamise kohta e-posti aadressil vald@misso.ee

 

Volikogu otsuste eelnõud on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1007

Volikogu määruste eelnõud on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1009

 

 

K U T S E

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäev

14. novembril 2017. a kell 16.00 Varstu Kultuurikeskuses

Päevakorra projekt:

1. Nõusoleku andmine projektis “Rogosi kastellmõisa turismitoote arendamine- interaktiivse mõisa- ja piibulugude ekspositsiooni rajamine“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine 

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

2. Nõusoleku andmine projektis „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

3. Nõusoleku andmine projektis „Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

4. Rõuge valla esindajate  ja nende asendajate  määramine VOL-i juhtorganitesse

    Ettekandja volikogu aseesimees Tiit Toots

5. Arvamuse andmine Kauro kinnistu omandamiseks

    Ettekandja  Rõuge Vallavalitsuse vallavanem Tiit Toots

6. Rõuge vallavanemale töötasu määramine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

7. Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

8. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

9. Rõuge Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur

    Ettekandja Rõuge vallavanem  Mailis Koger

10. Rõuge Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

      Ettekandja Rõuge vallavanem  Mailis Koger

11. Vallavanematele nende volituste lõppemisel hüvitise maksmine ja asjaajamise üleandmine

      Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

 

allkirjastatud digitaalselt

Aigar Kalk

volikogu esimees

Palun kõikidel volikogu  liikmetel anda tagasiside volikogu materjalide kättesaamise kohta e-posti aadressil vald@varstu.ee 

Volikogu otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel

http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1007

Lugupidamisega

Malle Vissel

Vallasekretär

Varstu Vallavalitsus

vald@varstu.ee

782 1353

 

  

 

 

 

PROTOKOLLID 2017

 

protokoll  3/14.11.17

protokoll   2/02.11.17

protokoll 1/26.10.17

protokoll    9/05.10.17

protokoll  8/14.09.17

protokoll   7/17.08.17

protokoll   6/15.06.17
protokoll
  5/18.05.17
protokoll
  4/20.04.17
protokoll
  3/30.03.17
protokoll
   2/21.02.17
protokoll
   1/19.01.17


P
ROTOKOLLID 2016

protokoll 16/29.12.16
protokoll 15/27.12.16
protokoll 14/20.12.16
protokoll 13/01.12.16
protokoll 12/17.11.16
protokoll 11/15.11.16
protokoll 10/20.10.16
protokoll   9/22.09.16
protokoll   8/08.09.16
protokoll   7/11.08.16
protokoll   6/16.06.16
protokoll   5/26.05.16
protokoll   4/14.04.16
protokoll   3/17.03.16
protokoll   2/18.02.16
protokoll   1/14.01.16


PROTOKOLLID 2015

protokoll 11/17.12.15
protokoll 10/19.11.15
protokoll   9/08.10.15
protokoll   8/16.09.15
protokoll   7/19.08.15
protokoll   6/18.06.15
protokoll   5/21.05.15
protokoll   4/16.04.15
protokoll   3/19.03.15
protokoll   2/19.02.15
protokoll   1/22.01.15


PROTOKOLLID 2014

protokoll 11/11.12.14
protokoll 10/20.11.14
protokoll   9/09.10.14
protokoll   8/18.09.14
protokoll   7/14.08.14
protokoll   6/12.06.14
protokoll   5/22.05.14
protokoll   4/24.04.14
protokoll   3/20.03.14
protokoll   2/27.02.14
protokoll   1/16.01.14